1+1=3

Oppgjørsservice og Megleroppgjøret, to oppgjørsselskaper som i dag begge har beliggenhet i Tønsberg, forener nå kreftene og går sammen til ett selskap fra og med 01.01.19.

Selskapets navn fra samme dato vil være Megleroppgjøret AS, og har 6 ansatte. Dette medfører at to selskaper med lang erfaring samler all kompetanse og arbeidskraft i et selskap, for på den måten kunne tilby enda bedre service og tjenester ovenfor våre kunder.

Spørsmål til ovennevnte kan rettes til;
Eva Lisa Torkildsen – 974 23 066
Gro K. Eide – 926 12 590
Annette Lindhjem – 920 49 438