Fullverdig oppgjørsmegling

Vår faglige tyngde gir trygghet, våre rutinerte medarbeidere skaper forutsigbarhet og effektivitet.
Våre tjenester

Kostnadseffektivt. Forutsigbart. Trygt.

Ved å velge Oppgjørsservice som deres oppgjørsmegler vil dere være trygge på at deres kunder er fornøyde også i sluttfasen av megleroppdraget.

Vi vil hjelpe dere med å frigjøre tid til mersalg, redusere faste utgifter og fjerne usikkerheten rundt sykefravær og ferie og med dette gi dere en enklere og tryggere hverdag!